Montaż i instrukcje

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH

Prace należy rozpocząć od oczyszczenia otworu w którym okno zostanie zamontowane. Wszelkie ubytki powinny zostać uzupełnione oraz czyste, równe i suche. Należy sprawdzić także wytrzymałość murów okalających okna, aby materiały mocujące okno posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie z murem. Wymiar okna powinien być taki aby umożliwiał nam swobodne wypoziomowanie. Zalecany jest luz (10-20 mm) miedzy ramą a murem. Przed przystąpieniem do montażu należy zdjąć skrzydła z ościeżnicy które zostaną założone po zakończeniu montażu ramy. Okna montujemy za pomocą kotew lub dybli.

Rozmieszczenie kotew przedstawia rys.

Po zamontowaniu kotew ramę umieszczamy w murze na klockach. Ramę ustawiamy w pionie i w poziomie tak aby zostały zachowane równe szczeliny między ramą okna a murem z każdej strony ościeżnicy. Należy sprawdzić także przekątną ramy. Przekątna nie może przekroczyć 2mm na długości 1m oraz 3mm na długości powyżej 1 m. Ustawień dokonujemy za pomocą poziomicy oraz miary zwijanej. Ustawioną ościeżnice unieruchamia się za pomocą klinów. Po prawidłowym ustawieniu ramy mocuje się ją do muru za pomocą kotew lub dybli.
Następnie należy zamontować skrzydła i dokonać ich ewentualnej regulacji.

Wypełnienia przestrzeni pomiędzy ramą okienną a murem możemy dokonać za pomocą wełny mineralnej, waty szklanej, taśmy rozprężnej lub pianki poliuretanowej. Okno należy zabezpieczyć taśmą nie pozostawiającą kleju, aby uniknąć zabrudzenia okna (np. pianką poliuretanową). Przy oknach o większych gabarytach należy zastosować rozpory.
Po całkowitym zastygnięciu materiałów uzupełniających należy usunąć kliny oraz uzupełnić braki.

UWAGA!
MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ POWODUJE UTRATĘ PRAW GWARANCYJNYCH.

OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OKNA

­

Dodatkowo podczas użytkowania zabrania się:

 • Obciążania zawiasów przez zbyt gwałtowne otwieranie skrzydła, skutkiem czego może być wyłamanie zawiasów oraz uszkodzenie skrzydła i ramy.
 • Zabezpieczenie przed zamknięciem poprzez klinowanie twardym przedmiotem
 • Montażu na ramie rolet zewnętrznych

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH

 • Okna i drzwi balkonowe należy czyścić i pielęgnować 2 razy do roku tj. wiosną i jesienią przy sprzyjających warunkach pogodowych mleczkiem do drewna. Stosując regularnie przedłużają Państwo trwałość okien, a także nadają oknom nowy blask i chronią je dodatkowo przed szkodliwym oddziaływaniem atmosferycznym.
 • Okna należy malować wg potrzeb farbą nawierzchniową do drewna. W przypadku uszkodzeń powłoki , miejsce uszkodzone należy bezzwłocznie zabezpieczyć poprzez uzupełnienie ubytków i pomalowanie.
 • Nie powinno się stosować do czyszczenia ram płynu do mycia szyb, naczyń, gdyż niekorzystnie one wpływają na powierzchnie akrylowe. Nie dopuszczalne jest stosowanie środków do szorowania, środków, które w swoim składzie posiadają środki powierzchniowo czynne i rozpuszczalników typu aceton, nitro itp., które powodują zmatowienie i rozpuszczenie powierzchni.
 • Mechanizmy okuć należy smarować (co najmniej raz w roku).
 • Uszczelkę należy smarować gliceryną.
 • Luzy wrębowe regulować poprzez wkręcanie  lub wykręcanie zawias trzpieniowych lub podkręcenie śrub.

 • Prawidłowa wentylacja – ważna rzecz. Regularne wietrzenie pomieszczeń, sprzyja dobremu samopoczuciu i właściwej koncentracji, a także pozwala na wymianę zużytego wilgotnego powietrza na suche świeże powietrze i zapewnia dobrą termoizolację. Dlatego też należy wszystkie pomieszczenia przewietrzać co rano od 10 do 15 minut, natomiast w ciągu dnia zależnie od sposobu korzystania, czynność wietrzenia powtórzyć od 3 do 4 razy po 5 minut.
  Ogrzewanie należy przy tym wyłączyć, a okno szeroko otworzyć. Jest to bardziej efektywne i energooszczędne niż okno stale uchylone. Suche i bogate w tlen powietrze z zewnątrz ogrzewa się szybciej, a Państwa ogrzewanie w krótkim czasie zapewni znowu przytulność pomieszczeń.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:
Ewentualne nalepki należy usunąć ze szkła najpóźniej po około 14 dniach od montażu okien, gdyż późniejsze ich usunięcie może być bardzo utrudnione