Szyby ciepłochłonne

Szyba zespolona składa się z dwóch lub więcej szyb float rozdzielonych ramką zawierającą higroskopijny absorbent wilgoci zbudowanej z metalu lub specjalnego, ciepłochronnego tworzywa TERMIX, TGI lub Super Spacer®. Przestrzeń między szybami jest hermetycznie zamknięta i wolna od wilgoci. Standardowa szyba zespolona jest wypełniona gazem szlachetnym – argonem. Na jednej z wewnętrznych powierzchni znajduje się powłoka niskoemisyjna ograniczająca utratę ciepła z pomieszczenia.

Izolacyjność cieplną szyb zespolonych i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U im mniejsza wartość współczynnika U W/(m2K), tym większa izolacyjność termiczna tym lepsza szyba i lepsze okno. Szyba jest bardzo ważna, ale inne elementy okna są również ważne (rama, montaż, itp.) i wpływają na całkowity współczynnik U okna.

Oszczędzanie energii staje się obecnie coraz ważniejsze. Oprócz samej redukcji kosztów ogrzewania jest to także wymóg ochrony środowiska. Ciepłochronne szyby zespolone SANCO Plus uwzględniają oba te aspekty.

Wysoce skuteczne powleczenie szyb w połączeniu z napełnieniem gazem specjalnym powoduje znacznie obniżenie strat ciepła wydostającego się na zewnątrz. Bardzo dogodna możliwość połączenia tych szyb z innymi funkcyjnymi szybami SANCO powoduje, że szyby zespolone mogą być uniwersalnie stosowane zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas remontów, odpowiadając najprzeróżniejszym wymogom budowlanym. Wysoki współczynnik oddawania barw oraz maksymalne przepuszczanie światła naturalnego uzupełniają zakres pozytywnych właściwości ciepłochronnych szyb zespolonych SANCO Plus. 

Dane Techniczne

SANCO Plus N

SANCO Plus N / budowa trójwarstwowa

SANCO Plus E

SANCO Plus EN / budowa trójwarstwowa

SANCO SELEKT