VITROSZLIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji szyb samoczyszczących”

Cel projektu: wdrożenie w firmie innowacji technologicznej (produktowej i procesowej) oraz innowacji nietechnologicznej (zarządzanie procesem produkcji) w celu dywersyfikacji produkcji firmy.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych, dzięki czemu wnioskodawca uzyska następujące efekty:

 • wprowadzenie nowych, innowacyjnych (w skali międzynarodowej) produktów
 • wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji szkła samoczyszczącego z zastosowaniem hydrofobowej warstwy ochronnej i wymiennych wiązań chemicznych tej warstwy z powierzchnią szkła;
 • usprawnienie procesu produkcji poprzez wyposażenie linii technologicznej w system informatyczny zarządzania procesem produkcji (m.in.: planowanie produkcji, tworzenie dokumentacji produkcyjnej, śledzenie zleceń, kolejkowanie pracy, generowanie kodów sterujących do maszyn).

W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczne zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym.

Zadanie obejmuje zakup nowych środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowej technologii produkcji. Urządzenie będzie zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami wnioskodawcy. Linia produkcyjna jest w pełni zintegrowana maszyną składająca się z następujących elementów:

 1. Przenośnik oraz stacja buforu
 2. Myjka
 3. Przenośnik oraz stacja buforu
 4. Stacja inspekcji oraz manualnego pozycjonowania ramki
 5. Przenośnik oraz stacja buforu
 6. Robot napełniający gazem i prasujący
 7. Przenośnik oraz stacja buforu
 8. Elektroniczny system kontroli
 9. Robot uszczelniający
 10. Giętarka do ramek
 11. Stacja (komora) pokrywania warstwą hydrofobową
 12. System rozładowczy i załadowczy do 1000 kg
 13. Oprogramowanie sterujące zautomatyzowanym procesem produkcji.

Projekt pozwoli wprowadzić na rynek nowe produkty (nie występujące do tej pory na rynku): szkło samoczyszczące z powłoką hydrofobową, szyby zespolone z powłoką hydrofobową, okna i drzwi z powłoką hydrofobową.
Aktualnie oferowane na rynku szkło samoczyszczące produkowane jest metodą float na etapie produkcji szkła ciągnionego z wykorzystaniem tlenków tytanu. Technologia ta jest stosunkowo droga (ok. 25% wyższe koszty produkcji w porównaniu ze szkłem standardowym), a skuteczność niska i stosunkowo krótkotrwała (do 3 lat).

Technologia planowana do wdrożenia przez wnioskodawcę powoduje powstanie na szkle powłoki wodoodpornej i samoczyszczącej, a produkt posiada nowe właściwości:

 • trwałość powłoki samoczyszczącej – 10 lat;
 • wyższa skuteczność powłoki samoczyszczącej;
 • koszt produkcji o 75% niższy od technologii konkurencyjnych;
 • możliwość wymiany powłoki hydrofobowej – nawet w szybach zainstalowanych.


Całkowita wartość projektu: 6 233 554,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 1 775 298,00 zł
Wkład własny: 4 458 256,40 zł