FIRMA VITROSZLIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REALIZUJE PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 , WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom , którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 , znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wartość projektu : 313 523,19 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 313 523,19 zł